MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PLAUKIMO SPORTO ŠAKOS GRUPES

 

Į pradinio rengimo pirmų metų grupes (PR-1) nuo rugsėjo 1 d. priimami mokiniai:

                mergaitės  nuo 7 iki   9  metų

                berniukai   nuo 8 iki 10 metų

 

Apie naujų mokinių kvietimą skelbiama sporto centro internetiniame puslapyje, naujienose.

Mėnesinis mokestis - 7,24 Eur   (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio mėn. 22 dienos sprendimas Nr.T2-408). 

 

Mokiniai į sporto centrą priimami  tėvų (globėjų) prašymu, kartu pateikiant vaiko sveikatos pažymą dėl plaukimo užsiėmimų lankymo.

 

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, įvykdę Lietuvos sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento.

 

Į sporto centrą mokiniai priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko tėvai (globėjai) privalo pasirašyti sutartį.

 

Visos teisės saugomos © 2011 - 2012
info@gintarosc.lt