MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PLAUKIMO SU PELEKAIS  SPORTO ŠAKOS GRUPES

 

Į pradinio rengimo pirmų metų grupes (PR-1) nuo rugsėjo 1 d. priimami mokiniai:

                      mergaitės   iki 11 metų

                      berniukai    iki 11 metų

Apie naujų mokinių kvietimą skelbiama sporto centro internetiniame puslapyje, naujienose. 

Mėnesinis mokestis - 7,24 Eur  (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio mėn. 22 dienos sprendimas Nr.T2-408).

 

Mokiniai į sporto centrą priimami  tėvų (globėjų) prašymu, kartu pateikiant vaiko sveikatos pažymą dėl plaukimo užsiėmimų lankymo.

  

Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į aukštesnio meistriškumo grupes (meistriškumo ugdymo ir tobulinimo) priimami mokiniai, įvykdę Lietuvos sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento.

 

Į sporto centrą mokiniai priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko tėvai (globėjai) privalo pasirašyti sutartį.

 

Visos teisės saugomos © 2011 - 2012
info@gintarosc.lt